VỀ CHÚNG TÔI

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

IMART chúng tôi luôn đồng tâm tạo nhiều giá trị cho xã hội và cam kết tôn trọng đầy đủ các vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin của tất cả khách hàng đến với chúng tôi. Bài viết CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN sẽ giúp quý khách hiểu hơn về vấn đề này

Chính sách bảo mật thông tin

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

Trong quá trình sử dụng dịch vụ dịch vụ của Website www.tubepgiatot.com.vn, Người mua/Người bán sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản để trở thành Thành Viên của Website www.tubepgiatot.com.vn hoặc khi Người mua hàng/Người bán đã là Thành Viên trên website Website www.tubepgiatot.com.vn thì đương nhiên trở thành Thành Viên trên Website  Website www.tubepgiatot.com.vn và ngược lại. Các thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký tài khoản online gồm: Họ và Tên, Email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ và các thông tin khác. Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, Ban Quản Trị www.tubepgiatot.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên. Website Website www.tubepgiatot.com.vn cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website www.tubepgiatot.com.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau: -  Thu thập thông tin cá nhân Thành Viên đã công bố công khai trên Website www.tubepgiatot.com.vn; -  Thu  thập thông tin cá nhân của Thành Viên để  ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; -  Thu  thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm,dịch vụ trên môi trường mạng. Ban Quản Trị Website www.tubepgiatot.com.vn cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Thành Viên theo đúng với quy định tại Quy định chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên  Website www.tubepgiatot.com.vn, bao gồm các nội dung sau đây:

2.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Ban Quản Trị Website www.tubepgiatot.com.vn có thể  thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên Website www.tubepgiatot.com.vn và các đối tác của Website www.tubepgiatot.com.vn, bao gồm số  trang Thành Viên xem, số  links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến  Website www.tubepgiatot.com.vn. Ngoài ra Ban quản trị  Website www.tubepgiatot.com.vn sẽ  thu thập các thông tin từ  trình duyệt web mà Thành Viên đã sử  dụng mỗi khi truy cập vào Website www.tubepgiatot.com.vn, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,... Ban Quản Trị Website www.tubepgiatot.com.vn thực hiện việc thu  thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên đăng ký tài khoản trên Website www.tubepgiatot.com.vn nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

3.  Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên

Các thông tin cá nhân của Thành Viên được thu thập qua Website www.tubepgiatot.com.vn chỉ  được sử dụng để: -  Thực hiện hoạt động mua/bán hàng hóa/dịch vụ  trên hệ thống Website www.tubepgiatot.com.vn và thanh toán trên Cổng thanh toán Bảo Kim và vận chuyển hàng hóa. -  Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba. -  Gửi thông báo về  các dịch vụ  và thông tin mới nhất được cung cấp trên  Website www.tubepgiatot.com.vn như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về  kỹ  thuật, thông tin event mới. Thành Viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của hệ thống Website www.tubepgiatot.com.vn. -  Trong một số  trường hợp thực sự  cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về  quyền lợi của www.tubepgiatot.com.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn  cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên trên Website www.tubepgiatot.com.vn; -  Trong một số  trường hợp, Ban Quản Trị Website www.tubepgiatot.com.vn có thể thuê một đơn vị  độc lập để tiến hành nghiên cứu thị  trường cho các dự  án và khi đó thông tin của Thành Viên/Người mua hàng được cung cấp cho đơn vị  này. Bên cung cấp dịch vụ  này sẽ  bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử  dụng những thông tin của Thành Viên/Người mua hàng cho mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Website www.tubepgiatot.com.vn.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ máy chủ trên hệ thống Website www.tubepgiatot.com.vn trong suốt thời gian là Thành Viên của Website www.tubepgiatot.com.vn và/hoặc Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên Website www.tubepgiatot.com.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị Website www.tubepgiatot.com.vn.

5. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm: -  Ban quản trị Website www.tubepgiatot.com.vn; -  Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại Imart; -  Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website www.tubepgiatot.com.vn; -  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo  quy định tại  quy chế hoạt động; -  Bên khiếu nại  cung cấp được các tài liệu/bằng chứng  chứng minh được hành vi vi phạm của Thành Viên;

6.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Bao gồm cách thức liên lạc để Thành Viên có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:  Ban Quản  Trị

  Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Imart.

  Địa chỉ:  130 Cao Đức Lân, An Phú, Quận 2, Tp HCM;

  Số điện thoại: 0909 465 888

 Email: sales@tubepgiatot.com.vn.  

7. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Website www.tubepgiatot.com.vn

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình, tuy nhiên bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ này vẫn phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ và hợp pháp các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Website www.tubepgiatot.com.vn. Thành Viên có thể chủ động sửa đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tinWebsite www.tubepgiatot.com.vnại mục Chỉnh sửa trong trang quản trị của tài khoản Thành Viên trên Website www.tubepgiatot.com.vn hoặc yêu cầu Ban quản trị Website www.tubepgiatot.com.vn thực hiện việc này.

8.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của mọi thông tin đã cung cấp trên Website www.tubepgiatot.com.vn trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Website www.tubepgiatot.com.vn không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà phía Thành Viên đã cung cấp. Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế hoạt động của Website www.tubepgiatot.com.vn và các trường hợp được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website theo quy định của pháp luật, mọi sự thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên được coi là vi phạm. Website www.tubepgiatot.com.vn tiến hành tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau: Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Thành Viên và các bằng chứng chứng minh vi phạm theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là “Bên khiếu nại”). Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết. Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, Website www.tubepgiatot.com.vn trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IMART Số 130, đường Cao Đức Lân, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM MST: 0313943958 Số tài khoản: 203474239, NH Á Châu – HCM Tel: 02862 787 969 – 0938 313 666 Email: sales@tubepgiatot.com.vn.  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IMART

 ????VP – SHOWROOM: 130 Cao Đức Lân, An Phú, Quận 2, TP HCM
???? NHÀ XƯỞNG: 138 Thái Bình 2, P. Long Bình, Quận 9, Tp HCM

???? MST: 0313943958
???? Số tài khoản: 223623449 , ACB - PGD Kiến Thiết 
☎ Bộ phận kinh doanh: 0948  43 00  66
???? Mail: sales@tubepgiatot.com.vn